Skip to content

Afspraken

We werken enkel op afspraak, deze kan gemaakt worden:

Via de website of telefoon.

Maak 1 afspraak per persoon.

Identiteitskaart

Breng altijd je identiteitskaart mee.

Dit voor iedere raadpleging, technische prestaties en afhaling van documenten.

Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen aangevraagd te worden voor 10u.

Huisbezoeken zijn enkel voorbehouden voor mensen die in de onmogelijkheid zijn om zich te verplaatsen.

Speciale onderzoeken

U kan in onze praktijk terecht voor meerdere complexe technische prestaties, zoals een ECG (filmpje van het hart), baarmoederhalsuitstrijkje, verzekeringsonderzoek.

Gelieve hiervoor een dubbele afspraak te boeken.

Telefonisch contact

Houd telefonische contacten kort en gericht.

Maak afspraken zo veel mogelijk online.

Tel: 016 81 63 61

Artboard 13

Wachtdienst

Weekwacht: maandag t.e.m. donderdag 19u00-08u00: Tel. 1733
Weekendwacht: Tel. 1733
Feest- en brugdagen: Tel. 1733

Apotheek van wacht: Tel. 0900 99000 www.apotheek.be

Praktijkvisie

Wij streven ernaar in de huisartsengroepspraktijk kwaliteitsvolle zorg aan te bieden, op een laagdrempelige manier, in samenwerking met elkaar en met andere medische en paramedische sectoren van de eerste en tweede lijn.

De praktijk is toegankelijk voor iedereen. De artsen staan empathisch open voor alle problemen van de patiënten (lichamelijke, psychische en sociale) en dit voor iedereen, onafgezien van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, status of afkomst. De artsen zijn geconventioneerd en werken aan vastgestelde tarieven.

Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na met elkaar, met studenten binnen de praktijk met wekelijkse vaste overlegmomenten en vergadering, gesteund door het elektronisch medisch dossier. Buiten de praktijk wordt vlot samengewerkt en geparticipeerd met de wachtdienst en de huisartsenwachtpost te Tienen. Door de centrale ligging is er een goede samenwerking met verschillende regionale en universitaire ziekenhuizen.

Voorschriften worden geschreven tijdens een consultatie. Er worden geen voorschriften meegegeven voor derden. Vraag de arts enkel voorschriften/attesten die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Wij willen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden, op basis van vertrouwen en respect, gericht op samenwerking met u.

We zijn er voor u.

U kan bij ons terecht voor:

 • Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, orthopedie, huidletsels, …)

 • Begeleiding van chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, diabetes, hartfalen, …)

 • Algemene preventie (bloeddruk, suiker, vaccinaties, …) en preventieve kankeronderzoeken (borst, prostaat, dikke darm, …)

 • Technische onderzoeken: bloed name, EKG (filmpje van het hart), baarmoederhalsuitstrijkje, hechten snijwonden, verwijderen sommige huidletsels (wratten, cysten)

 • Zwangerschapsopvolging

 • Opvolging van alle leeftijden: van zuigeling tot bejaarden

 • Palliatieve zorgen

 • Reisadvies

 • Ondersteunende gesprekken

 • Bijhouden van al uw medische gegevens in een globaal medisch dossier GMD

 • In de mate van het mogelijke stellen wij een Sumehr beschikbaar voor andere zorgverleners.

 • Administratie en allerlei attesten

 • Wij zijn aangenomen militie – en politieartsen