Skip to content

Laat je vaccineren

Ook tijdens de COVID-19 epidemie is het belangrijk de aanbevolen vaccinaties op de aanbevolen vaccinatiemomenten te laten toedienen. Uitstel van vaccinatie leidt tot uitstel van de immuniteit. We willen niet dat de huidige corona-epidemie hierdoor het risico verhoogt op uitbraken van vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie roept op om vaccinaties niet te verwaarlozen tijdens de huidige corona-epidemie.

Tijdig starten blijft belangrijk

In maart zette Kind en Gezin de vaccinatiesessies tijdelijk stop om ze daarna met de nodige voorzorgsmaatregelen opnieuw te kunnen starten. Binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt bekeken hoe ze dit schooljaar nog vaccinatiesessies kunnen organiseren, rekening houdend met de beperkende maatregelen.

In coronatijden is het, net als anders, belangrijk de vaccinaties tijdig te starten

Je kan met je kind op consultatie komen voor de nodige vaccinaties. Indien je een Kind en Gezin boekje of ander schema van voorgaande vaccinaties hebt dit niet vergeten mee te nemen. Wij registreren al onze vaccinaties op Vaccinet zodat deze gegevens van voorgaande vaccinaties door u en alle andere zorgverleners beschikbaar zijn.

Griep- en covid vaccinatie 2023

Langs deze weg nodigen we alle 65 plussers en risicopatiënten uit voor de griep- en covid vaccinatie voor dit najaar. 

Het covid vaccin zal nadat u een afspraak heeft gemaakt
beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen. 

Het griepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naar de praktijk. Hiervoor heeft u geen voorschrift meer nodig. Omdat u tot de prioritaire doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald en betaalt u zelf € 4,08 of € 2,45 bij een verhoogde tegemoetkoming. 

Vraag aan de apotheek een bewijs van betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extra tegemoetkoming. Voor het Covid vaccin moet u niets betalen. Dit wordt gratis door de overheid beschikbaar gesteld.

Toediening COVID vaccin op gereserveerde momenten, vanaf 7 oktober.

Er zullen verschillende vaccinatiemomenten voorzien worden in de praktijk. U kan een afspraak inplannen via het online agendasysteem: 
https://www.demene.be (agenda: covidvaccinatie).

In de agenda klik je door naar de maand oktober en zal je op zaterdag en zondag consultaties terugvinden. Voor Dokter Bogaerts is dit op 7 en 14 oktober, voor dokter Popelier op 14 en 22 oktober en voor dokter Berckmans op 7 oktober. 

 

Vermijd zoveel mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen om onnodige overlast te vermijden. Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinaties tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar alleen tijdens de voorziene vaccinatiemomenten. 

Breng altijd je identiteitskaart mee.

Toediening griep vaccin via de gewone raadpleging, vanaf 23 oktober.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben, kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak. 

Als u nog vragen zou hebben over de griep- of covid vaccinatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissing voor uw gezondheid.

Huisartsen De Mene