Skip to content

Laat je vaccineren

Ook tijdens de COVID-19 epidemie is het belangrijk de aanbevolen vaccinaties op de aanbevolen vaccinatiemomenten te laten toedienen. Uitstel van vaccinatie leidt tot uitstel van de immuniteit. We willen niet dat de huidige corona-epidemie hierdoor het risico verhoogt op uitbraken van vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie roept op om vaccinaties niet te verwaarlozen tijdens de huidige corona-epidemie.

Tijdig starten blijft belangrijk

In maart zette Kind en Gezin de vaccinatiesessies tijdelijk stop om ze daarna met de nodige voorzorgsmaatregelen opnieuw te kunnen starten. Binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt bekeken hoe ze dit schooljaar nog vaccinatiesessies kunnen organiseren, rekening houdend met de beperkende maatregelen.

In coronatijden is het, net als anders, belangrijk de vaccinaties tijdig te starten

Je kan met je kind op consultatie komen voor de nodige vaccinaties. Indien je een Kind en Gezin boekje of ander schema van voorgaande vaccinaties hebt dit niet vergeten mee te nemen. Wij registreren al onze vaccinaties op Vaccinet zodat deze gegevens van voorgaande vaccinaties door u en alle andere zorgverleners beschikbaar zijn.