Skip to content

Voorschriften en attesten

Het RIZIV en de Orde der Artsen verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. De controles hierop nemen steeds meer toe naar aanleiding van de overgang naar het elektronisch voorschrift.

Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag of per e-mail.

Op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.  We merken immers dat we hoe langer hoe meer voorschriften klaarleggen, terwijl we de patiënten zelf uit het oog verliezen.

Om onze patiënten even tijd te geven om zich aan te passen aan deze nieuwe regel, zullen wij vanaf 2021 GEEN VOORSCHRIFTEN OF ATTESTEN MEER KLAARLEGGEN.  

Goede afspraken maakt goede zorg.

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts.  De dagelijkse administratieve belasting voor de arts wordt vaak onderschat. 

Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken. 

Goede geneeskunde impliceert immers tijd maken voor de patiënten zelf; niet het printen van voorschriften voor, na en tussen onze consultaties door.

CHRONISCHE MEDICATIE

Het afleveren van voorschriften gebeurt uitsluitend tijdens een raadpleging of huisbezoek.  

Voor de verlenging van chronische medicatie krijgt u steeds voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle; de tijd tot aan deze controle wordt in overleg bepaald. 

ENKELE VOORBEELDEN:

  • hoge bloeddruk die onder controle is: 1x/6 maanden
  • diabetes: 1x/3 maanden
  • allergie/hooikoorts: 1x/jaar
  • de pil: 1x/jaar (uitstrijkje 1x/3 jaar vanaf 25 jaar)

U zal dus niet vaker moeten langskomen dan een goede opvolging van uw gezondheidstoestand vereist! 

VERWIJSBRIEVEN

Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, diëtist, radiografie, … na een raadpleging.

Indien u reeds op eigen initiatief een afspraak maakte bij een specialist (bv dermatologie, mammografie, …), komt u dus ook steeds langs op de consultatie voor de nodige verwijsdocumenten.

De huisarts heeft tijdens dit consult de tijd om een correcte verwijsbrief op te stellen die alle nodige informatie uit uw medisch dossier bevat.  Op deze manier krijgt u niet alleen een hogere terugbetaling bij de specialist, maar krijgt de huisarts ook met zekerheid een kopie van de resultaten terug.

GESCHIKTHEIDSATTEST

Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs of voedingssector houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren.  We kunnen dan je vaccinatiestatus overlopen, risicofactoren, .… 
Ook hiervoor kom je dus op raadpleging, zelfs wanneer het een hernieuwing van een attest betreft. 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Een attest voorwerkonbekwaamheid of schoolverlet kan enkel opgesteld worden na onderzoek door een arts. 

Zodra je ziek wordt, maak je dus best een afspraak.  

Indien je pas enkele dagen nadien komt, kan enkel een DIXIT-attest worden afgeleverd; dit betekent dat de arts niet heeft kunnen vaststellen dat je ziek was, maar dat jij dit wel zo verklaart.  

Vraag dus meteen bij je werkgever na of deze een attest nodig heeft en wacht niet tot je het werk hervat!

“Ik had vorige week migraine, ik weet wat het is en dus ben ik gewoon thuisgebleven maar mijn werkgever vraagt nu toch een attest.  Kan u dit klaarleggen op datum van vorige week?”

SCHOOLVERLET

Je kind kan zonder doktersbriefje afwezig zijn in volgende gevallen:

  • bij begrafenis of huwelijk van naaste familie;
  • op feestdagen verbonden met de religie of levensbeschouwing van je kind;
  • om persoonlijke redenen na toestemming van de directeur;
  • als het jonger is dan vijf jaar.

Je hebt in deze gevallen geen ziektebriefje nodig voor de school van je kind. De volledige lijst lees je in het schoolreglement. Verwittig de school wel als je kind niet naar school kan gaan!

Bij twijfel contacteer je best het schoolsecretariaat.

Enkel in geval van ziekte van het kind kan er een doktersattest afgeleverd worden; het kind dient hiervoor steeds zelf aanwezig te zijn op de consultatie.  In alle andere gevallen heeft het geen zin om de dokter om een attest te vragen (bv om op vakantie te vertrekken).

Griep- en covid vaccinatie 2023

Langs deze weg nodigen we alle 65 plussers en risicopatiënten uit voor de griep- en covid vaccinatie voor dit najaar. 

Het covid vaccin zal nadat u een afspraak heeft gemaakt
beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen. 

Het griepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naar de praktijk. Hiervoor heeft u geen voorschrift meer nodig. Omdat u tot de prioritaire doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald en betaalt u zelf € 4,08 of € 2,45 bij een verhoogde tegemoetkoming. 

Vraag aan de apotheek een bewijs van betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extra tegemoetkoming. Voor het Covid vaccin moet u niets betalen. Dit wordt gratis door de overheid beschikbaar gesteld.

Toediening COVID vaccin op gereserveerde momenten, vanaf 7 oktober.

Er zullen verschillende vaccinatiemomenten voorzien worden in de praktijk. U kan een afspraak inplannen via het online agendasysteem: 
https://www.demene.be (agenda: covidvaccinatie).

In de agenda klik je door naar de maand oktober en zal je op zaterdag en zondag consultaties terugvinden. Voor Dokter Bogaerts is dit op 7 en 14 oktober, voor dokter Popelier op 14 en 22 oktober en voor dokter Berckmans op 7 oktober. 

 

Vermijd zoveel mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen om onnodige overlast te vermijden. Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinaties tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar alleen tijdens de voorziene vaccinatiemomenten. 

Breng altijd je identiteitskaart mee.

Toediening griep vaccin via de gewone raadpleging, vanaf 23 oktober.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben, kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak. 

Als u nog vragen zou hebben over de griep- of covid vaccinatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissing voor uw gezondheid.

Huisartsen De Mene